banery facebook ads

Bannery facebook ads oraz Social Media czyli bannery reklamowe do sieci społecznościowych jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Twitter, Pinterest, Google+ to najpopularniejsza forma reklamy w social media (mediach społecznościowych). Dobrze zaprojektowana i odpowiednio dopasowana do grupy docelowej grafika bannerów przyciąga potencjalnych klientów, którzy klikając w reklamę przechodzą do Państwa strony internetowej lub profil społecznościowy. 

Banery Facebook Ads po kliknięciu, zachowują się one jak zwykły odsyłacz. Pozytywnie wpływają na zwiększenie rozpoznawalności marki lub usługi w sieci społecznościowej. Podobnie jak w reklamie Google Ads można przygotować również bannery do kampanii remarketingowych. Różne media społecznościowe mają różne założenia projektowe do bannerów np. Facebook analizuje projekt graficzny bannera pod kątem ilości tekstu i nie dopuszcza jego użycia na więcej niż 20% powierzchni całkowitej bannera.

Zalecamy testowanie grafik bannerów oraz dopasowywanie ich pod określone grupy docelowe, tylko w taki sposób osiągniemy zakładane współczynniki opłacalności kampanii w social media.

Przedmiotem zamówienia jest pakiet unikalnych projektów wybranej ilości bannerów Facebook Ads lub Social Media wraz z możliwością przygotowania nowego projektu (w przypadku braku akceptacji pierwszego) oraz 1 tura poprawkowa do wybranego projektu. Gwarancja przesłania projektu w 24h od momentu dokonania zakupu.

Wynikiem zamówienia jest pakiet wybranej ilości bannerów w postaci plików, w formacie .JPG lub .PNG lub .GIF (do wyboru przez kupującego).

najczęściej projektujemy

Specjalizujemy się w projektach na potrzeby kampanii typu performance. Celem naszych projektów jest angażowanie klientów, perswazja i mierzalne cele, najczęściej nastawione na wywołanie danej akcji.

banery google ads i facebook ads
65%
szablony postów social media
20%
malingi i newslettery
10%
pozostałe projekty graficzne
5%