prezetacje i oferty PowerPoint

Bez względu na temat, prezentacja PowerPoint może pomóc Ci przekazać pomysł, ofertę, dane i jakiekolwiek inne informacje Twoim odbiorcom. To najpopularniejsza forma budowania i tworzenia prezentacji, a Power Point to po prostu jej synonim.

Prezentacje to sprawdzenie podstawowych umiejętności marketingowych. Aby stworzyć przemijającą prezentację, trzeba wykazać się umiejętnościami projektowymi, umiejętnościami technicznymi i poczuciem osobistego stylu. Jeśli prezentacja ma błędy (np. nieodpowiednio dobrana czcionka, niedziałający link lub nieczytelny tekst), prawdopodobnie nie zda swojego egzaminu. Złe wrażenia wizualne mogą zrujnować jej odbiór niezależnie od tego jak dobrze jesteś do niej przygotowany np. podczas wykładu na konferencji. Sama ekspertyza nic nie znaczy bez dobrej prezentacji.

Bez względu na temat, udane prezentacje PowerPoint zależą od trzech głównych czynników: znajomości narzędzi projektowych programu PowerPoint, dbałości o procesy prezentacji i przywiązania do spójnego stylu.

Przedmiotem zamówienia jest pakiet unikalnych projektów wybranej ilości slide’ów prezentacji PowerPoint wraz z możliwością przygotowania nowego projektu (w przypadku braku akceptacji pierwszego) oraz 1 tura poprawkowa do wybranego projektu. Gwarancja przesłania projektu w 24h od momentu dokonania zakupu.

Wynikiem zamówienia jest pakiet wybranej ilości slide’ów w postaci plików, w formacie .PPTX. Wynikiem nie jest gotowa prezentacja na postawie przesłanych materiałów, a jej szablon na podstawie, którego można stworzyć nieograniczoną liczbę prezentacji.

najczęściej projektujemy

Specjalizujemy się w projektach na potrzeby kampanii typu performance. Celem naszych projektów jest angażowanie klientów, perswazja i mierzalne cele, najczęściej nastawione na wywołanie danej akcji.

banery google ads i facebook ads
65%
szablony postów social media
20%
malingi i newslettery
10%
pozostałe projekty graficzne
5%