makiety produktów

Makiety (mockup’y) produktów to wizualizacja tego, jak będzie prezentował się produkt finalny np. po jego wydrukowaniu (okładka broszury) lub wyprodukowaniu (np. opakowanie lub butelka). Klient po zapoznaniu się z makietą, wie czego możemy spodziewać w dniu dostarczenia produktu w jego ręce.

Klienci, dzięki makietom, mogą podjąć trafniejsze decyzje wizualne (schematy kolorów, style, typografia). Z perspektywy klienta, makieta pomaga w zrozumieniu tego, jak w rzeczywistości będzie wyglądał produkt. Daje to możliwość spojrzenia krytycznym okiem na pierwotny zamysł i wprowadzenie ewentualnych usprawnień.

Makieta produktu to rozwiązanie, które pomaga uchronić klienta przed kosztownymi poprawkami, a projektanta przed budowaniem produktu od podstaw. To nieodłączny element procesu projektowania, dzięki któremu produkt końcowy będzie idealnie się prezentował i spełniał  w 100% swoją rolę.

Przedmiotem zamówienia jest pakiet unikalnych projektów wybranej ilości makiet (mockup’ów) produktów wraz z możliwością przygotowania nowego projektu (w przypadku braku akceptacji pierwszego) oraz 1 tura poprawkowa do wybranego projektu. Gwarancja przesłania projektu w 24h od momentu dokonania zakupu. 

Wynikiem zamówienia jest pakiet wybranej ilości makiet w postaci plików, w formacie .JPG lub .PNG lub .GIF (do wyboru przez kupującego).

najczęściej projektujemy

Specjalizujemy się w projektach na potrzeby kampanii typu performance. Celem naszych projektów jest angażowanie klientów, perswazja i mierzalne cele, najczęściej nastawione na wywołanie danej akcji.

banery google ads i facebook ads
65%
szablony postów social media
20%
malingi i newslettery
10%
pozostałe projekty graficzne
5%