papier firmowy

Papier firmowy to element będący dopełnieniem dobrze funkcjonującej, profesjonalnej firmy. Na co dzień wytwarzamy bardzo dużo korespondencji – czy to elektronicznej, czy papierowej. Tworzymy umowy, wnioski, oferty – dużo bardziej elegancko i profesjonalnie będą one wyglądać na ujednoliconym szablonie, który przy okazji stanie się dyskretną reklamą firmy. Papier firmowy świadczy o zaangażowaniu firmy w to co robi.

Papier firmowy jest dużym ułatwieniem w przypadku spółek. Wystawione przez spółkę dokumenty takie jak: faktury, noty księgowe, pisma reklamacyjne, zamówienia handlowe itp. muszą zawierać kilka elementów, a ich brak może grozić grzywną. Są to: firmę spółki, jej siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer KRS, numer NIP, wysokość kapitału zakładowego.

Dodawanie tych informacji za każdym razem pochłania czas, a i łatwo o tym zapomnieć. Warto sobie przygotować wobec tego papier firmowy, który będzie zawierał te dane.

Przedmiotem zamówienia jest unikalny projekt wybranej ilości papieru firmowego wraz z możliwością przygotowania nowego projektu (w przypadku braku akceptacji pierwszego) oraz 1 tura poprawkowa do wybranego projektu. Gwarancja przesłania projektu w 24h od momentu dokonania zakupu. 

Wynikiem zamówienia jest pakiet wybranej papieru firmowego w postaci plików, w formacie .JPG lub .PNG lub .GIF (do wyboru przez kupującego) lub formacie wektorowym .AI, .PDF.

najczęściej projektujemy

Specjalizujemy się w projektach na potrzeby kampanii typu performance. Celem naszych projektów jest angażowanie klientów, perswazja i mierzalne cele, najczęściej nastawione na wywołanie danej akcji.

banery google ads i facebook ads
65%
szablony postów social media
20%
malingi i newslettery
10%
pozostałe projekty graficzne
5%