zestawy ikon internetowych

Zestaw ikon internetowych to najlepsze rozwiązanie do zaprezentowania głównych kategorii znajdujących się w sklepie internetowym. Rozwiązanie to idealnie sprawdza się przy dużym asortymencie produktowym, a także do wyróżnienia najważniejszych kategorii, na sprzedaży których najbardziej nam zależy.

Ponadto, era smartphonów sprawiła, że ekran stał się coraz mniejszy, a co z tym idzie coraz mniej treści można opisać. Graficzny znak, który pełni określoną funkcję po naciśnięciu, jest idealnym przykładem oszczędności miejsca zajętego na ekranie telefonu. Obraz ma pełnić funkcję graficznego przekazu – użytkownik patrząc na ikonę, ma wiedzieć  co się stanie po naciśnięciu.

Przedmiotem zamówienia jest pakiet unikalnych projektów wybranej ilości ikon internetowych wraz z możliwością przygotowania nowego projektu (w przypadku braku akceptacji pierwszego) oraz 1 tura poprawkowa do wybranego projektu. Gwarancja przesłania projektu w 24h od momentu dokonania zakupu.

Wynikiem zamówienia jest pakiet wybranej ilości ikon internetowych w postaci plików, w formacie .JPG lub .PNG lub .GIF (do wyboru przez kupującego).

najczęściej projektujemy

Specjalizujemy się w projektach na potrzeby kampanii typu performance. Celem naszych projektów jest angażowanie klientów, perswazja i mierzalne cele, najczęściej nastawione na wywołanie danej akcji.

banery google ads i facebook ads
65%
szablony postów social media
20%
malingi i newslettery
10%
pozostałe projekty graficzne
5%